Products

Detail of product "VH3B"

Attribute Value
manufacturer DAIKIN
category shop.Category.None
ean 0312
code VH3B
name VH3B
short_description

1,0 kW elektrický ohrievač pre použitie s jednotkami VAM500FC, VAM650FC

description

Elektrické ohrievače s integrovanou reguláciou a bezpečnostnými prvkami pre predohrev alebo dohrev vzduchu vstupujúceho alebo vystupujúceho z VAM.

› Nastaviteľná výstupná teplota v rozsahu 0°C ~ 40°C

› Výstupný relé kontakt pre signalizáciu poruchy

› 0-10VDC vstup pre externé nastavenie teploty

› Zvýšená bezpečnosť s manuálnymi a automatickými poistkami

› Regulácia nastavená pre Daikin VAM jednotky - pre VAM nie sú potrebné žiadne ďalšie doplnkové riadiace adaptéry