Products

Detail of product "WINEIN50+"

Attribute Value
manufacturer WINEMASTER
category shop.Category.None
ean 0207
code WINEIN50+
name WINEIN50+
short_description

Kompaktná klimatizačná jednotka pre vínne archívy s objemom miestnosti do 50 m³

description

Pre splnenie Vašich požiadaviek, ponúka klimatizácia WineIN50+ všetky potrebné funkcie a výnimočne tichú prevádzku pre chladenie priestorov s objemem do 50 m³ (v závislosti od zateplenia).

Jednoduchá inštalácia
Inštalácia jednotky WineIN50+ je zjednodušená. Nie je potrebná montáž chladivového potrubia. Inštalačnú sadu s izolovanými potrubiami a dekoračnými mriežkami je možné dodať samostatne.

Skutočne diskrétna
Kompaktné riešenie splní väčšinu požiadaviek na diskrétnosť. Jednotka je inštalovaná vnútri vínnej pivnice, nie je viditeľná z exteriéru.

Kompletné štandardné vybavenie
Jednotky WineIN50+ majú rovnaké príslušenstvo ako kompaktné modely WineC50S s funkciou vykurovania

Špecifikácia
- maximálna dĺžka potrubí: spolu 10 m (napr. 3+7 m)
- priemer otvorov: 16 cm
- pre priestory objemu do 50 m³ (v závislosti od zateplenia)