Vyberte jazyk:

Aktualizácia softvéru v zariadeniach Altherma LT C-série

Aktualizácia softvéru v zariadeniach Altherma LT C-série

07. aug 2013 Štefan Liška tepelné čerpadlá

Výrobca (Daikin) sa rozhodol, že softvér je potrebné aktualizovať proaktívne na všetkých doteraz namontovaných zariadeniach. Aktualizácia rieši niekoľko počiatočných softvérových chýb.

Aktualizácia by mala byť vykonaná do začiatku novej vykurovacej sezóny t.j. cca koniec októbra 2013.

documents/images/altherma-logo-siroke-farebne-kopia.png
documents/images/altherma-update_2hFdoVI.jpg

Ostatné príspevky

Národný projekt Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2019

Predĺžená záruka na klimatizáciu Daikin

Aktualizácia aplikácie pre Daikin WiFi adaptér BRP069

Značky