Select language:

FAQ

Vlastnosti KlimaNET-u

Skupinové riadenie splitových klimatizačných jednotiek až do počtu 30 ks. Určí sa master jednotka a vyberú sa tie parametre, ktoré majú byť riadené skupinovo.

Prestriedavanie a vzájomné zálohovanie splitových jednotiek. Určené pre IT miestnosti a chladenie citlivých technológií

Dohľad a riadenie cez iPhone aplikáciu Online Controller

v prípade poruchy jednotky vyšle KlimaNet e-mailovú správu aj s kódom poruchy a stručným popisom

v prípade zvýšenej teploty nad nastavený limit, vyšle KlimaNet správu o prekročení kritickej teploty

Použitím nástenných ovládačov EWC.

">