Select language:

FAQ

Časté otázky a odpovede o klimatizáciách

Neodporúča sa nastavenie klimatizácie na teplotu pod 25 °C a nie viac ako o 6 °C pod hodnotu vonkajšej teploty (podľa normy DIN). Napríklad ak je vonkajšia teplota 32 °C, teplota v miestnosti by nemala byť nižšia než 26 °C. Nižšie teploty znižujú vlhkosť v miestnosti, čo vedie k vysychaniu slizníc v nose a krku, čo môže spôsobovať príznaky podobné prechladnutiu. Počas extrémne horúcich dní je prijateľné navýšenie teplotného rozdielu, ale nie o viac ako 10 °C. Tak predídete tzv. „studenému šoku“ – stresu z veľkého teplotného rozdielu pri prechode z chladného do horúceho prostredia.

V štandardných klimatizáciách, okrem Daikin Ururu Sarara, cirkuluje iba vzduch v miestnosti. Niektoré modely sú vybavené filtrami, ktoré čistia vzduch v miestnosti, takže ak sa správne udržiavajú, vzduch vyfukovaný klimatizáciou je čistejší než bežný vzduch v miestnosti.

Či je čistejší než okolitý vzduch, však závisí od mnohých faktorov, ako sú zdroj a intenzita škodlivín v ovzduší (priemysel, doprava) a v miestnosti (používanie chemických čistiacich prostriedkov, syntetických tkanín atď.). Klimatizácia Daikin Ururu Sarara je jedinečná tým, že môže do miestnosti privádzať aj vyčistený okolitý vzduch a na čistenie vzduchu v miestnosti používa technológiu čistenia výbojom.

Nie. Riadne udržiavaná (čistená) a používaná klimatizácia nemôže spôsobiť alergie alebo ochorenia. Náležitá údržba a čistenie sú nevyhnutné, pretože niektoré vnútorné súčasti klimatizácií pravidelne vlhnú. Je nutné ich čistiť a predchádzať tak rastu plesní alebo baktérií.

Hneď ako doma klimatizáciu umiestníte, si môžete riadiť prúdenie vzduchu podľa potreby. V prípade, že sa aktuálna teplota približuje požadovanej teplote, moderné klimatizácie pracujú v pohotovostnom režime, pri ktorom ventilátory bežia na minimálny výkon. Vďaka rôznym nastaveniam a možnostiam sa prievanu ľahko vyvarujete.

Nie. Od roku 2004 sa klimatizácie obsahujúce freóny nesmú v Európe predávať. Dnes takmer všetky klimatizácie na trhu obsahujú chladivá, ktoré nepoškodzujú ozónovú vrstvu.

Veľmi záleží na modeli klimatizácie. Daikin vyrába jedny z najtichších klimatizácií na trhu, ktoré môžu pracovať extrémne ticho do 19 dB(A) (hladina akustického tlaku), čo sa približuje hluku podobnému šelestu lístia a pokojnému dychu.

Nástenné jednotky sú najčastejšie používanými klimatizáciami, ale tiež existuje mnoho iných modelov. Napríklad parapetné jednotky, ktoré je možné inštalovať pri podlahe ako radiátory alebo podstropné jednotky zavesené na strope, čím nezaberajú priestor na stene.

Existujú tiež medzistropné jednotky (niekedy nazývané zapustené podstropné jednotky), ktoré sú na pohľad úplne skryté – buď v podhľade, alebo v technickej miestnosti – a klimatizovaný vzduch sa rozvádza do miestnosti(í) vzduchovodmi.

"Inverter" je technický termín pre elektronický diel použitý v moderných klimatizáciách, ktorý umožní, aby kompresory pracovali s premenlivou rýchlosťou a tak plynulo upravovali dodávaný výkon.

V porovnaní so staršími, menej pokročilými klimatizáciami, ktoré na reguláciu výkonu používali jednoducho zapínanie a vypínanie kompresorov, spotrebuje inverterová jednotka počas celej chladiacej sezóny o 30 – 50 % menej el. energie.

Chladenie miestnosti sa dosahuje odoberaním tepelnej energie z miestnosti a jej „vyfukovaním“ von. Chladivo je kvapalina, ktorá prúdi v potrubí klimatizácie a prenáša túto tepelnú energiu medzi vnútorným a vonkajším prostredím.

Používané látky disponujú takými vlastnosťami, aby proces bol energeticky efektívny a dosiahnuteľný vďaka používateľsky bezpečnej technológii.

Áno, je to jednoduché vďaka tzv. multisplitovým vonkajším jednotkám. Tieto jednotky môžu riadiť niekoľko (až 5) vnútorných jednotiek súčasne.

Áno. Vykurovanie klimatizáciou s tepelným čerpadlom je v súčasnosti najúčinnejším a zvyčajne nákladovo najefektívnejším spôsobom vykurovania.

Je dokonca efektívnejšie než tepelné čerpadlá, ktoré ohrievajú vodu do bežných radiátorov, pretože klimatizácia s tepelným čerpadlom ohrieva vzduch v miestnosti priamo, zatiaľ čo tepelné čerpadlo vzduch-voda alebo zem-voda najskôr ohrieva vodu a potom táto voda ohrieva miestnosť, čo predstavuje krok naviac a energetickú stratu.

Moderné klimatizácie majú nad očakávania menšiu spotrebu elektrickej energie. Napríklad, systém Daikin FTXS25K + RXS25K – jednotka pre stredne veľkú miestnosť – priemerne spotrebuje 137 kWh el. energie počas typickej sezóny chladenia (podľa EN14825).

Je to niečo málo nad 12 eur, vypočítané na základe typickej rakúskej sadzby 9 ¢/kWh. No množstvo skutočne spotrebovanej energie závisí od spôsobu používania klimatizácie a od účinnosti konkrétneho modelu.

To závisí od štátnej legislatívy danej krajiny. No Daikin odporúča servisnú kontrolu a údržbu raz ročne, aby bola zaistená dlhá životnosť, bezproblémová prevádzka a predišlo sa zdravotným ťažkostiam uvedeným vyššie.

Ak sa pravidelne a riadne udržiavajú, majú klimatizácie Daikin priemernú životnosť 14 rokov. No mnoho jednotiek Daikin je už na trhu dlhšie než 20 rokov.

To veľmi závisí od lokálnych cien el.energie a plynu, ale v mnohých regiónoch je lacnejšie. Je to vďaka tomu, že klimatizácia s tepelným čerpadlom pri vykurovaní odoberá väčšinu tepelnej energie z okolitého vzduchu – ten je úplne zadarmo!

Ak si vezmeme rakúske ceny energií, vykurovanie pomocou klimatizácie s tepelným čerpadlom môže byť až o 60 % lacnejšie než plynové vykurovanie.

Prakticky áno. Klimatizácie do obytných priestorov sú prevažne ľahké a ich inštalácia je bezproblémová aj na omietnuté steny. Jedinou limitujúcou požiadavkou je, že domácnosť musí mať riadne a kvalitné rozvody el. energie. El. energia napr. z naftových generátorov nemusí byť dostatočne kvalitná pre inverterové klimatizácie.

Inštalácia klimatizácie vyžaduje odborné náradie a prístroje, preto ju musí vykonať profesionálny technik. Aj preto, že klimatizácie obsahujú chladivá – látky podliehajúce Kjótskemu protokolu – legislatíva väčšiny krajín vyžaduje, aby inštaláciu a servis klimatizácií vykonávali iba oprávnené osoby.

Vo väčšine prípadov je možné jednu klimatizáciu nainštalovať počas jedného dňa. No závisí to od mnohých faktorov, ako napr. počet stien, ktorými sa musí potrubie viesť, kde sa nachádzajú napájacie okruhy a či sú voľné svorky na pripojenie klimatizácie.

Správnu voľbu dostatočne výkonnej klimatizácie prenechajte odborníkovi, pretože to závisí nielen od počtu a veľkosti klimatizovaných miestností, ale aj od veľkosti a orientácie okien, zatienenia okien proti slnku a od ďalších faktorov. Pravidlom býva chladiaci výkon niekde v rozsahu od 60 W do 120 W na štvorcový meter klimatizovaného priestoru.

Ak ste nenašli hľadanú odpoveď, skúste www.daikin.sk

">