Select language:

Vykurovanie rodinných domov

Príprava TPV (teplej pitnej vody) a vykurovanie rodinného domu tepelným čerpadlom typu vzduch/voda Daikin Altherma LT ERLQ008 / EHBH008.

Nízkotepletné vykurovanie s vykurovacím výkonom 6,41kW (elektrický príkon 2,58kW) pri -7°C vonkajšej teploty, 35°C výstupnej teploty vody kondenzátora, Δ=5°C.

Inštalovaný konvektor tepelného čerpadla Daikin FWXV15A.

Detaily projektu

Miesto inštalácie:

Nemenovaný zákazník
Slovensko

Cieľ:

Nízkoteplotné vykurovanie

Realizácia:

marec 2013