Vyberte jazyk:

Hotelová aplikácia

  • 52 klasických nástenných jednotiek Daikin FTXS s diaľkovým ovládačom

  • 2 vonkajšie jednotky RXYQ-P systému Daikin VRV III

Každá z jednotiek je vybavená adaptérom KlimaNet KKRP01A. Adaptéry sú pripojené do siete LAN, s recepciou komunikujú cez server www.klimanetonline.com.

Detaily projektu

Miesto inštalácie:

Hotel Karpatia
Humenné, Slovensko

Webstránka:

www.hotel-karpatia.sk

Popis:

Centralizované riadenie klimatizácií hotelových izieb z recepcie použitím štandardných Daikin splitových jednotiek

Cieľ:

Zabezpečiť centralizované plnohodnotné ovládanie splitových jednotiek FTXS z hotelovej recepcie.

Výhody:

Nízke celkové náklady, pri použití plnokomfortného riešenia

Tím:

COLTBURG, s.r.o.