Vyberte jazyk:

iPhone apka "Online Controller"

iPhone aplikácia KlimaNET predstavuje doplnkový diaľkový ovládač Vášho konta na www.onlinecontroller.eu. Preto všetky údaje (prihlasovacie meno, heslo, zoznam klimatizácií, všetky nastavenia klimatizovania) sú totožné ako pri prihlasovaní sa na server cez PC.

projects/attachments/logo-online-controller150x136.png

Detaily projektu

Webstránka:

itunes.apple.com

Výrobca:

COLTBURG, s.r.o.
eGlu s.r.o.

Realizácia:

2011