Select language:

Riadenie klimatizácie cez ModBus

  • 142 klasických nástenných jednotiek CTXS s IČ diaľkovým ovládačom

  • 16 klasických nástenných jednotiek FTXS s IČ diaľkovým ovládačom

  • 8 vonkajších jednotiek RXYQ-P systému VRV IV

Každá kompatibilná jednotka (vybavená portom S21) je prostredníctvom kontroléra KlimnaNET KKRP01A pripojená do siete MODBUS.

Jednotky bez portu S21, sú navyše doplnené o adaptér S403 umožňujúcim pripojenie kontroléra KlimaNET KKRP01A ku klimatizačnej jednotke.

Detaily projektu

Miesto inštalácie:

Administratívna budova
Bratislava, Slovensko

Popis:

Riadenie klimatizácií cez nadradený BMS (ModBus)

Realizácia:

jún 2013

Tím:

COLTBURG, s.r.o.
Contineo s.r.o.

Cieľ:

Rozpočítavanie energií