Vyberte jazyk:

Prestriedavanie a zálohovanie

KlimaNET KKRP01A ponúka riadenie klimatizačných jednotiek Daikin cez internet (HTTP protokol). Je to adaptér, prostredníctvom ktorého vie klimatizácia komunikovať cez lokálnu počítačovú sieť, internet, ModBus alebo SNMP protokol. V tejto aplikácii sme využili funkcie KlimaNET-u:

SWAPPING MODE
● prestriedavanie a vzájomné zálohovanie splitových jednotiek. Určené pre IT miestnosti a chladenie citlivých technológií.

DOHĽAD A RIADENIE CEZ iPHONE APLIKÁCIU

MONITORING PORÚCH A VYSOKEJ TEPLOTY V MIESTNOSTI
● v prípade poruchy jednotky vyšle KlimaNET e-mailovú správu aj s kódom poruchy a stručným popisom
● v prípade zvýšenej teploty nad nastavený limit, vyšle KlimaNET správu o prekročení kritickej teploty

Inštalované zariadenia
● Daikin FLXS50B v serverovni

Požiadavky
● vnútorné jednotky vybavené KlimaNET-om (pripojenie do portu S21 resp. pomocou adaptéra S403 do portu S403 na PCB vnútornej jednotky)*
KlimaNET-y sú pripojené do jednej lokálnej siete, majú nakonfigurované fixné IP adresy

Detaily projektu

Miesto inštalácie:

Priemyselná budova - serverovňa
Michalovce, Slovensko

Cieľ:

Prestriedavanie a zálohovanie chladenia serverovne

Tím:

COLTBURG, s.r.o.