Vyberte jazyk:

SNMP manažment

KlimaNET KKRP01A ponúka riadenie klimatizačných jednotiek DAIKIN cez internet (HTTP protokol). Je to adaptér, prostredníctvom ktorého vie klimatizácia DAIKIN komunikovať cez lokálnu počítačovú sieť, internet, ModBus alebo SNMP protokol. Poskytuje tieto výhody:

● plnohodnotný on-line monitoring všetkých parametrov klimatizačných jednotiek a sústav využitím štandardu SNMP vrátane fault manažmentu na báze SNMP TRAP poskytujúci dokonalý prehľad o funkčnosti klimatizácií na bezobslužných staniciach

N+1 KONFIGURÁCIA
KlimaNET spriahnutie 2, 3, alebo 4 samostaných klimatizácií do skupiny v konfigurácii n+1, kde pre chladenie postačuje n jednotiek a jedna navyše je záložná, pričom je zabezpečené postupné aktivovanie klimatizácií podľa potreby chladenia

SWAPPING
● pri konfigurácii n+1 zabezpečuje KlimaNET automatické prestriedavanie významu klimatizícií s cieľom dosiahnuť ich rovnomerné opotrebenie

FREE COOLING
KlimaNET umožňuje pripojenie záložného napájacieho napätia 48Vdc a tiež ventilátora na napätie 48V, ktorý v prípade výpadku dodávky elektriny zabezpečí núdzové vetranie z batériového napájania (regulačná teplota sa v takomto prípade zvýši na prednastavenú núdzovú úroveň s cieľom minimalizovať spotrebu energie)

BACK-UP HEATING
● ovládanie záložného výhrevného elektrického konvektora pre prípady mimoriadne nízkych vonkajších teplôt, prípadne poruchy kúrenia klimatizácie

Komplexný diaľkový dohľad na báze SNMP protokolu je určený pre objekty energetických podnikov, bezpečnostných zložiek štátu, telekomunikačných operátorov a pod. Doplnením modulu KlimaNET, ktorý SNMP protokol podporuje, je možné integrovať pod jednu serverovskú aplikáciu (SNMPc, HP OpenView) aj klimatizačné zariadenia, čím sa dosiahne sledovanie všetkých parametrov, ovládanie komponentov a fault manažment spolu s ostatnými telekomunikačnými zariadeniami v sieti.

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ má funkčný manažment SNMP (napr. telekomunikačný operátor pre sledovanie IT zariadení) je možné aplikovaním MIB tabuľky implementovať pod existujúci SNMP manažment (HP OpenView, SNMPc, WhatsUp Gold, …) všetky klimatizácie vybavené KlimaNET-om, ktoré sa potom javia ako SNMP agenti.

Manuál KlimaNET MIB tabuliek (v anglickom jazyku)

KlimaNET MIB tabuľky: KlimaNETTTCbasic.mib, Online_Controller_MIB_table.mib, ttcbasic.mib

Detaily projektu

Výrobca:

COLTBURG, s.r.o.
Contineo s.r.o.

Realizácia:

2011

Výhody:

Implementácia klimatizácií do existujúceho SNMP manažmentu